Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Elise Chauvel Home Interiors geeft 1 jaar volledige garantie op al haar producten. Met de garantie laten we zien dat we achter onze producten staan ten aanzien van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Tevens zegt het iets van de kwaliteit van het product.Bovendien zegt het iets over de service die we bieden, wanneer er onverhoopt toch iets mis mocht zijn met een product. Het enige dat we vragen, is dat u de aanschafnota bewaart, de onderhoudsadviezen opvolgt en dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het product te inspecteren. 

Om aanspraak te kunnen maken op garantie voor de producten van Elise Chauvel Home Interiors is het van belang dat u van het volgende op de hoogte bent: 
1. Elise Chauvel Home Interiors garandeert dat een artikel bij normaal huishoudelijk, particulier gebruik ( dus geen Horeca) en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont. 

2. De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de aanschafnota. Indien er zich binnen een jaar een gegronde klacht voordoet, vervangt of herstelt Elise Chauvel Home Interiors zonder meer het artikel of vindt verrekening plaats in de vorm van een tegoedbon. 

3. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als "normaal gebruik" kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan. 

4. Elise Chauvel Home Interiors behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel. In een dergelijk geval zal Elise Chauvel Home Interiors de garantie verrekenen in de vorm van een tegoedbon. 

5. Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder.
 

Alle meubelen van Elise Chauvel Home Interiors worden in het land van herkomst op een ambachtelijke wijze gemaakt en geschilderd. Geen enkel meubel is daardoor gelijk. Knoesten, lichte kleur- en structuurverschillen & kleine maatverschillen zijn typische kenmerken die bij handgemaakte meubelen horen. Door de klimatologische verschillen tussen de tropische gebieden en de Europese landen is het nagenoeg onvermijdelijk dat het hout tijdens het gebruik gaat werken. Krimpscheurtjes en/of uitzetten van het hout zijn eigenschappen die bij deze meubelen horen en onderstrepen het karakter daarvan.

De kleurweergave op afbeeldingen en/of foto’s op de website en/of in onze catalogus kunnen lichtelijk afwijken van de werkelijke kleuren van het product. Als gevolg hiervan kunnen wij geen 100% kleurgarantie garanderen.

Retournering op basis van het bovengenoemde kunnen wij niet accepteren.

6. Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elise Chauvel Home Interiors enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel. 

7. De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud. 

 

Inspectie en reclamaties

1. De klant is verplicht binnen redelijke tijd na ontvangst, binnen 3 werkdagen na ontvangst, de bij Elise Chauvel Home Interiors aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren. Reclames dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend. 

2. Wanneer u van de garantie gebruik wilt maken, dient dit schriftelijk te worden gemeld bij Elise Chauvel Home Interiors of persoonlijk, hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden. De garantiebepalingen en koopprijzen die op het moment van aankoop gelden, worden bij verrekening gehanteerd. 

3. Indien de klant een beroep doet op een door Elise Chauvel Home Interiors gegeven garantie, dient de klant Elise Chauvel Home Interiors gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken.
    

Levertermijn:

Elise Chauvel home Interiors hanteert een levertijd van ongeveer 12 tot 16 weken.Alle meubels worden in Azie op ambachtelijke wijze, voornamelijk met de hand gemaakt.

Elise Chauvel Home Interiors bezorgt door heel nederland.( zie afleveringskosten)

Om een efficiënte bezorging mogelijk te maken vraagt Elise Chauvel Home Interiors uw medewerking voor het volgende: 

1. Zorg dat er op de afgesproken bezorgdag en -tijd iemand thuis is en voorkom zo het betalen van dubbele vrachtkosten. Bij aankoop van grote zware artikelen zorg dat er altijd iemand thuis is die eventueel kan helpen het artikel naar binnen te brengen. 

2. Let bij aankoop van grotere artikelen er goed op of deze goederen wel door bijvoorbeeld de deur of het trapgat vervoerd kunnen worden. Het komt voor dat goederen die thuisbezorgd worden, ter plekke niet naar binnen kunnen worden gebracht. Zorgt u er ook voor dat vloeren etc voldoende afgedekt en beschermd zijn. Mocht er schade ontstaan dan is dat voor eigen risico van de klant.

3. Indien het bezorgadres moeilijk bereikbaar is of het een adres betreft in een nieuwbouwwijk en nog niet op de plattegrond is vermeld, dient u de bezorgdienst op de hoogte te brengen. 

4. Onze bezorger zorgt ervoor dat de door u bestelde artikelen binnen worden gebracht. Dit houdt in op de benedenverdieping. U dient zelf zorg te dragen voor het eventuele transport naar boven.

VOLG ONS OP
 

 icon pinterest

 

Aanbieding

© 2010 - 2018 Elise Chauvel - Home Interiors | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel